P-plats/garage för medlemmar i föreningen

Tyvärr är det för närvarande växande köer för p-plats utomhus, kallgarage och varmgarage. Föreningen vill kunna erbjuda varje medlem en möjlighet till parkering, både för medlemmar som redan bor i föreningen men även för nyinflyttade medlemmar i samband med försäljning/köp av bostadsrätt.
I nuläget är detta inte möjligt vilket påverkar vår förening negativt.

Styrelsen vill därför skicka en förfrågan till alla medlemmar att om möjligt säga upp p-plats eller garage som används sällan eller eventuellt inte alls.
Detta gäller i första hand dig/er som har fler än en p-plats/garage.

Kontakta Thomas Arlevall, thomas.arlevall@skogshojden.se
(ansvarig för parkeringsfrågor)

Kommentera