Protokoll extra föreningsstämma 2023

Hej, Här kommer protokollet från extra föreningsstämma som hölls 4 december 2023 klockan 19.00 vid Nacka Seniorcenter. Protokoll extra föreningsstämma 2023 Ändring av stadgarna sker när två på varandra följande föreningsstämmor beslutat om ändringen vilket troligtvis blir till våren 2024 i samband med ordinarie föreningsstämma….
Läs hela nyheten

Kallelse till stämma

Kallelse Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Skogshöjden i Nacka kallas härmed till Ordinarie föreningsstämma Datum och tid:  måndagen den 29 Maj 2023 kl 19.00 Plats: Nacka Seniorcenter (Ektorpshemmet) Ektorpsvägen 17 Dagordning Stämmans öppnande Val av ordförande vid stämman Anmälan av ordförandes val av protokollförare Godkännande av…
Läs hela nyheten