Styrelsen

STRYELSEN
Föreningen består av en styrelse som i sin tur företräder bostadsrättsföreningens medlemmar och arbetar därför för medlemmarnas och föreningens bästa.

STYRELSELEDAMÖTER 20/21 ANSVARSOMRÅDE TELEFONNUMMER
Herbert Carrick Ordförande, webb 0707-38 00 90
Finn Cederberg Sekreterare 0707–344884
Ellinor Egefors Trädgård och kommunikation 0704–319853
Mats Ekendahl Nycklar 0705–283696
Beatrice Herpel Gästlägenhet, brandskydd 0737–304455
Reza Javaherian Garage och parkeringar 0760–657458
Nina Karlsson Vice ordförande och renoveringsfrågor 0762–772977
Albin Tulevall Ekonomi och webb 0762–314520
Greger Assersson HSB-ledamot  
ÖVRIGA    
Berne Arvidsson Revisor, valberedning  
Gunilla Fagerberg Valberedning  
Katarina Konecnik Valberedning  

 

 

SBC Sveriges Bostadsrättcentrum Hyres- och avgiftsadministration