Styrelsen

STRYELSEN
Föreningen består av en styrelse som i sin tur företräder bostadsrättsföreningens medlemmar och arbetar därför för medlemmarnas och föreningens bästa.

Ni når oss på fornamn.efternamn@skogshojden.se, bokstäverna A-Z.

STYRELSELEDAMÖTER 23/24 ANSVARSOMRÅDE
Herbert Carrick Ordförande, webb
Thomas Arlevall Nycklar, Garage & parkering
Karin Kragenskjöld Gästlägenhet
August Beckman Ekonomi
Albin Tulevall Ekonomi och webb
Greger Assersson HSB-ledamot
ÖVRIGA
Berne Arvidsson Revisor
Gunilla Fagerberg Valberedning
Katarina Konecnik Valberedning