Styrelsen

STRYELSEN
Föreningen består av en styrelse som i sin tur företräder bostadsrättsföreningens medlemmar och arbetar därför för medlemmarnas och föreningens bästa.

I styrelsen sitter:

Katarina Konecnik
Ordförande/Sekreterare

Herbert Carrick
Vice ordförande
Hemsida

Mats Zetterberg
Ledamot, gästlägenhet

Albin Tulevall
Ledamot, Ekonomifrågor

Mats Ekendahl
Ledamot

Mahmood Reza Javaherian
Ledamot, garage, lokaler

Nina Karlsson
Ledamot

Simon Greger
Ledamot

Greger Assersson
HSB-ledamot

Berne Arvidsson
Revisor

Björn Lohmer
Revisorsuppleant

Valberedning
Kaj Eriksson
Gunilla Fagerberg
Berne Arvidsson

SBC Sveriges Bostadsrättcentrum Hyres- och avgiftsadministration