Styrelsen

STRYELSEN
Föreningen består av en styrelse som i sin tur företräder bostadsrättsföreningens medlemmar och arbetar därför för medlemmarnas och föreningens bästa.

STYRELSELEDAMÖTER 20/21 ANSVARSOMRÅDE TELEFONNUMMER
Herbert Carrick Ordförande, webb 0707-38 00 90
Ellinor Egefors Sekreterare, Trädgård och kommunikation 0704–319853
Mats Ekendahl Nycklar 0705–283696
Reza Javaherian Garage och parkeringar 0760–657458
Nina Karlsson Vice ordförande, renoveringsfrågor och gästlägenhet 0762–772977
Albin Tulevall Ekonomi och webb 0762–314520
Greger Assersson HSB-ledamot
ÖVRIGA
Berne Arvidsson Revisor, valberedning
Gunilla Fagerberg Valberedning
Katarina Konecnik Valberedning

 

 

SBC Sveriges Bostadsrättcentrum Hyres- och avgiftsadministration