Styrelsen

STRYELSEN
Föreningen består av en styrelse som i sin tur företräder bostadsrättsföreningens medlemmar och arbetar därför för medlemmarnas och föreningens bästa.

STYRELSELEDAMÖTER 23/24 ANSVARSOMRÅDE TELEFONNUMMER
Herbert Carrick Ordförande, webb 070-738 00 90
Ellinor Egefors Sekreterare, Trädgård och kommunikation 070-431 98 53
Thomas Arlevall Nycklar, Garage & parkering 073-732 43 10
Karin Kragenskjöld Gästlägenhet 072-314 16 17
August Beckman Ekonomi 070-793 66 40
Albin Tulevall Ekonomi och webb 076-231 45 20
Greger Assersson HSB-ledamot
ÖVRIGA
Berne Arvidsson Revisor
Gunilla Fagerberg Valberedning
Katarina Konecnik Valberedning