Stambyte 20/21

Sammanfattning stambyte

Föreningen genomförde ett traditionellt och komplett stambyte 2020-2021 med godkänd slutbesiktning.

Åtgärder som genomfördes;

  • Utbyte varm/kallvatten samt varmvattencirkulation
  • Utbyte framledning värme
  • Utbyte samtliga avloppsstammar, stick och grodor
  • Utbyte samtliga tätskikt

Kort sagt så kan man se hela systemet såsom varande nybyggt och skall ur riskhänseende betraktas som helt modernt. Inga äldre delar kommer att finnas kvar utöver de som är ingjutna under huset, de kommer att relinas och inspekteras vilket betyder att även de kan betraktas som del av ny installation.

Ingenting är längre okänt om huskorpparna eftersom det är nyinstallerat och infört i relationshandling.

preliminartidplan-etapp-5-10-edinsvagen-1-3informationsblad-brf-skogshojden_phab7973

phab tillvalsbilder-brf-skogshojden-nacka

AKTUELL INFORMATION OM STAMBYTET från  PHAB

Då har det blivit dags för sista etappen av stambytet! Måndagen den 18 oktober drog etapp 10 igång på Edinsvägen 3. Vi närmar oss!

Veckobrev stambyte vecka 41

Veckobrev stambyte vecka 40

Veckobrev stambyte vecka 39

Veckobrev stambyte vecka 38

Veckobrev stambyte vecka 37

17/8 vecka 33 infobrev-2021-08-17-stambyte-edinsvagen-3

9 augusti inleds etapp 8. Omfattande buller förekommer i 3 veckor i början av varje etapp, så fram till fredagen den 27 augusti.

5/7 vecka 26/27 infobrev-stambyte-edinsvagen-2021-07-05

28/6 vecka 25/26 infobrev-stambyte-edinsavgen-2021-06-28

21/6 vecka 24/25 infobrev-stambyte-edinsavgen-2021-06-21

8/6 vecka 22/23 infobrev-stambyte-edinsavgen-2021-06-08

31/5 vecka 21/22 infobrev-stambyte-edinsavgen-2021-05-31

23/5 vecka 20/21 infobrev-stambyte-edinsavgen-2021-05-23

10/5 Vecka 18/19 Nu drar etapp 7 igång, d v s lägenheterna i östra delen av trapphus 1! Räkna med mycket buller och oväsen de närmaste 2-3 veckorna när betonggolven bilas. infobrev-2021-05-07-stambyte-edinsvagen

2/5 Vecka 17/18 infobrev-2021-05-02-stambyte-edinsvagen

25/4 Vecka 16/17 OBS! Etapp 7 framskjuten en vecka från 3/5 till 10/5 infobrev-2021-04-25-stambyte-edinsvagen

19/4 Vecka 15/16 infobrev_-vecka-16-skogshojden

5/4 Vecka 13/14 infobrev-2021-04-05-stambyte-edinsvagen

26/3 Vecka 12 och 13 infobrev-2021-03-26-stambyte-edinsvagen 29 mars inleddes etapp 5, den andra etappen på Edinsvägen 1. Tänk på att de två första veckorna i varje etapp innebär hög ljudvolym i samband med bilning.

22/3 Vecka 12 infobrev_18-2021-03-22-kv-lampan

15/3 Vecka 11 infobrev_17-2021-03-15-kv-lampan

22/2 Vecka 8:  Etapp 5, Edinsvägen 1, samtliga badrum och wc är färdigrivna! Samtliga genomföringar är öppnade. Trots att det har blivit mer omfattande arbeten från
kökssidan har vi klarat att demontera samtliga skåp som behövs utan att skada dessa.

Etapp 4 – Kaklingsarbeten kommer att fortgå parallellt med att målning av tak etc. Rörmokarna kommer att arbeta på med att koppla ihop värmefördelarna i köken.

Vecka 7Etapp 4  Edinsvägen 5. Kaklingsarbeten är påbörjade i vissa lägenheter. I övriga lägenheter har vi påbörjat målningsarbeten. Reliningsarbeten med samlingsledningar under citymail har pågått under hela veckan.

Vecka 6: 8 februari börjar stambytet för etapp 5 skarpt (västra gavellägenheterna). • För etapp 6 är informationsmöte inbokad till tisdag 9/2. Ni har fått kallelse ihop med informationsmaterial i brevlådan.

Etapp 5, Edinsvägen 1, förberedelser har gjorts för inför start. Provisorisk vatten och avlopp är klart i trapphuset. Vi har bytt alla cylindrar till lägenheterna och täckt klart trapphuset.

Vi kommer att börja med täckning och rivningsarbete. I det fall det är något i badrummet som ni önskar spara är det viktigt att detta tydligt framgår genom märkning. Märk det som ska sparas men tejp eller liknande och skriv ”SPARAS” på den. Allt som inte är uppmärkt kommer att kasseras. Plocka också undan så att det är fritt i våra transportvägar.

Vecka 5:  1 februari inleds  förberendelserna  för stambytet på Edinsvägen 1 på gaveln längst västerut med etapp 5.  Vi kommer att färdigställa resning av samtliga stammar samt isolering av dessa. Vi kommer att gjuta genomföringar och arbeta på med slitsbotten inne i slitsarna. Rörmokarna kommer parallellt med att de färdigställer
avloppsgrodor och påbörja ihopkoppling av värmefördelarna i köken. Vi påbörjar täckningsarbeten i trapphus 1, drar upp vatten och monterar utslagsvask i trapphuset. Vidare byter vi lås på lägenhetsdörrarna till byggcylinder. Pablo kommer att avisera närmare om detta.

Vecka 4: Vi har färdigställt samtliga undertak och rörmokarna har kämpat på med att få upp samtliga stammar. Vi har även påbörjat av reliningsarbeten av de spillvattenledningar som går ner i skyddsrummet. I ena stammen har vi även
påbörjat förläggning av avloppsgrodor.

Vecka 3:  Vi har bytt dagvattenstammen och påbörjat resning av övriga stammarna. Väggar är spårade och elrören är förlagda. Vi har även börjat putsning av väggar. För etapp 5 har vi haft tillvalsmöten och vi har haft möten för att spika planlösning i badrummen.

Covid 19 – Situationen är fortsatt allvarlig. Det är jätteviktigt att ni är uppmärksamma mot eventuella symtom och informerar oss om ni är under karantän så att inga hantverkare går in. Vi skulle också uppskatta om ni har möjlighet att
försöka minimera att vistas i hallen/köken när hantverkarna är inne i lägenheten och arbetar. Med rådande situation kommer vi att behöva visa lite förståelse och flexibilitet för att driva projektet i mål, på för alla smidigaste möjliga sätt. Så långt det är möjligt kommer vi att undvika att ha fysiska möten och endast hantera informationsutbyte via mail alternativt telefon. Detta för både er och vår säkerhet. Tack för visad hänsyn! Vi kommer att köra på som vanligt om det inte kommer restriktioner från myndigheter eller/och branschorganisationer som påverkar vårt arbete.
Att tänka på:
• Försök undvika fysiska möten så långt det är möjligt, har ni frågor kring arbetena är ni välkomna att kontakta Pablo telefon, 070-4200263 alternativt via mail, Pablo@projekthjalpen.se
PHAB

19 januari 2021 – Infobrev från Eskinder på PHAB
Förra veckan, v2: Arbetet i sista etappen på Edinsvägen 5 började med att vi täckte arbetsområdet för att skydda mot skador samt dammspridning. Efter täckningen påbörjade vi rivningsarbeten i badrummen. Det mesta i rivningsväg i badrummen är klara så när som på bilningar av genomföringar. Vi har även påbörjat regling för undertak. Då värmen är avstängd i den etappen som vi håller på att arbeta i har föreningen beslutat att el-konvektorer köps in för samtliga lägenheter där värme är avstängd.
Konvektorer är inhandlade och levererade i fredags 15/1.

Denna vecka, v3: Vi kommer att påbörja byte av stammar och även märka upp för el-ledningar som ska spåras ini badrumsväggen. I köken kommer vi att riva under diskbänken för att göra plats för nya ledningar. Vi kommer att fortsätta
med regling av undertak för spotlights. Denna vecka kommer vi även att påbörja tillvalshantering för etapp 5 i port nr 1.
Det verkar som det hos många finns önskan om köksrenoveringar. Kontakta i så fall Pablo så kan han titta och lämna pris åt er.

Covid 19 – Det är jätteviktigt att ni är uppmärksamma mot eventuella symtom och informerar oss om ni är i karantän så att inga hantverkare går in. Vi skulle också uppskatta om ni har möjlighet att försöka minimera att vistas i
hallen/köken när hantverkarna är inne i lägenheten och arbetar. Med rådande situation kommer vi att behöva visa lite förståelse och flexibilitet för att driva projektet i mål, på för alla smidigaste möjliga sätt. Så långt det är möjligt kommer vi
att undvika att ha fysiska möten och endast hantera informationsutbyte via mail alternativt telefon. Detta för både er och vår säkerhet. Tack för visad hänsyn! Vi kommer att köra på som vanligt om det inte kommer restriktioner från myndigheter
eller/och branschorganisationer som påverkar vårt arbete.

Att tänka på:
• För er som är i etapp 5 kommer tillvalsmöten att hållas i veckan. Det är ännu några av er som inte har återkommit och bokat en tid. Vänligen kontakta Pablo och boka!
• Försök undvika fysiska möten så långt det är möjligt, har ni frågor kring arbetena är ni välkomna att kontakta Pablo telefon, 070-4200263 alternativ via mail, Pablo@projekthjalpen.se

Eskinder på PHAB med underentreprenörer

OKTOBER 2020 

Stambytet är igång igen sedan cirka en månad tillbaka. Styrelsen valde att gå vidare med samma entreprenör som fick förtroendet med att återställa efter Båge Byggs konkurs. Entreprenören heter MCKH och drivs rent praktiskt av Projektjälpen AB PHAB där entreprenörens representant är verksam. Ni kan ha sett skylten som har kommit vid byggbodarna med deras namn på.

I det ena dokumentet nedan så finns det ett exempel på den lapp som kommer att läggas i din brevlåda när entreprenören kommer till din etapp. Läs den gärna innan!

I det andra dokumentet så finns en preliminär tidplan där du kan utläsa när just din lägenhet kommer att vara föremål för stambyte. Observera att tiderna kan komma att ändras under projektets gång.