Grovsoprum blir miljörum

Nu blir det enklare för alla medlemmar att sortera sitt avfall!

Styrelsen har för föreningens räkning upphandlat ny entreprenör för återvinning, LL-Bolagen. Soprummet som tidigare haft wellpapp, tidningar och grovsopor har gjorts om till miljörum med fullsortering.

Miljörummet har återvinning för:
Wellpapp/förpackningar, plast, returpapper/tidningar, metall (konserver m.m), ofärgat glas och färgat glas

Fullsortering innebär att föreningen får maximalt stöd från Nacka Vatten och Avfall,ca 25 000kr per år, för att erbjuda fastighetsnära återvinning.

Ny lösning för öppettider och lås till miljörummet är på gång.

Ändringen innebär också ett ökat ansvar. Vik ihop era förpackningar, skölj ur era konserver och se till att sköta detta på snyggt sätt. Inget grovavfall får ställas eller slängas i miljörummet. Slängs fel prylar i fel kärl innebär det extra kostnader för föreningen vilket i sin tur drabbar alla medlemmar.

Ny uppdaterad information om avfall finns också att läsa på Skogshojden.se –> Gemensamma utrymmen –> avfall

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen

Kommentera