Andrahandsuthyrning

Uthyrning av hela lägenheten förutsätter styrelsens eller hyresnämndens medgivande. Giltigt skäl är för studier eller arbete på annan ort, och beviljas för max ett år. Kontakta styrelsen skriftligen och i god tid.
I enlighet med föreningens stadgar tas en avgift ut på 10% av 1 prisbasbelopp /år för varje andrahandsuthyrning.

Här kan du ladda ner en blankett för ansökan om tillstånd för andrahandsupplåtelse,

ansokan-2a-handsuthyrning-blankett

Korttidsuthyrning i andrahand ex. via AirBnB:
Policy för kortvarig andrahandsuthyrning av lägenheter i Brf Skogshöjden. Detta gäller för boende vill hyra ut sina lägenheter kortare perioder t.ex. vid semester. Det är inte tillåtet med kortare andrahandsuthyrningar i stor skala. Styrelsen godkänner ansökan enligt följande kriterier:

  1. Styrelsen informeras om varje enskild uthyrning genom att du skickar in blanketten.
  2. Lägenhetsinnehavaren ska ha en försäkring som täcker andrahandsuthyrning eller är försäkrad via eventuell förmedlingstjänst.
  3. Lägenheten har inte hyrts ut mer än fem gånger under innevarande kalenderår.
  4. Lägenheten har inte hyrts ut mer än totalt 30 dagar under innevarande kalenderår.
  5. Styrelsen tar ut en administrativ avgift om 300kr per uthyrning.

Längre andrahandsuthyrningar skall hanteras som tidigare och godkännas av styrelsen. Ansök via blanketten nedan och skicka till info@skogshojden.se

ansökan_kortare_uthyrning