Felanmälan

Om du ser något fel på t.ex. lampor i trapphus, tvättmaskiner, problem med portarna osv. kan du maila till styrelsen, info@skogshojden.se. Vid akuta fel kan du kontakta vår fastighetsskötare.

Felanmälan:
Kundtjänst SBC
Telefon: 0771-722 722
E-post: kundtjanst@sbc.se
Vardagar 07:00-21:00

Jourtjänst:
Dygnet runt fastighetsjour
Telefon: 08-18 70 00
Akutsituationer efter kl 21.00 samt helger.

Avgifts- och hyresfrågor:
Kundtjänst SBC
Telefon: 0771-722 722
E-post: kundtjanst@sbc.se
Vardagar 07:00-21:00

Föreningens förvaltare
Elin Nyman
Telefon: 0771-722 722, 08-56 255 914

Fönster:
Service@interroc.se

Skadedjur:
Vid besvär av skadedjur, kontakta någon i styrelsen för samordning. Styrelsen sköter kontakten med Nordisk skadedjursbekämpning för åtgärder.