NYA ENTRÉER

Efter att vi nu har bytt alla stammar, renoverat tvättstugorna, byggt om  och skapat en helt ny plantering i ”trappslänten” har nu turen i vårt underhållsarbete kommit till entréerna. Vi har nu bytt ut till nya och säkrare entrédörrar. Färgen är vald utifrån husets ursprungliga utformning och färgsättning och är så nära original som det gick att komma.

Under hösten kommer att vi att gå vidare med att fräscha upp insidan av entréerna med ommålning och ny dekoration.

Kommentera