Årsstämman försenad

Brf Skogshöjdens styrelse beslöt att genomföra årets stämma, som vi brukar ha i början av juni, genom poströstning. Skälet till detta var att när beslutet fattades så var pandemi-restriktionerna fortfarande i kraft. Det var alltså osäkert om en fysisk stämma skulle vara möjlig.

All relevant information om detta meddelades vår bostadsrättsförvaltare SBC tidigt i våras och uppdragsbekräftelse upprättades. Föreningens åtaganden, såsom förvaltningsberättelse, alla undertecknade protokoll med mera lämnades till SBC i god tid inför stämman. Ordförande och ekonomiansvarig i styrelsen har haft upprepad och tät kontakt med SBC, men av för oss okända anledningar har inte SBC färdigställt årsredovisningen eller lämnat den till revision i tid. De kunde därför inte heller fullfölja sitt uppdrag att skicka en kallelse i behörig tid.

Styrelsen kommer säkerställa att all formalia och lagkrav/regelefterlevnad uppfylls och att vi skickar ut kallelse senast 14 dagar innan stämma. Vår målsättning är att hålla stämman i slutet av juli, och vi återkommer med exakt datum när SBC bekräftat att de kan genomföra detta.

Kommentera