Kommande stambytet

Eftersom vi får flera frågor avseende datum etc så kommer det nu en förenklad beskrivning av hela processen.Stämma och andra beslutspunkter har utelämnats för att minska textmassan nedan.

  1. Behov uppstår då avlopp, stammar, vvc, inkommande vatten, våtrumsutrymmen blir åldriga, skadade eller på annat sätt inte uppfyller krav som de boende har.
  2. En förstudie inleds för att ta reda på förutsättningar.
  3. Beslut om renovering tas och en projektledare upphandlas.
  4. Projektering vidtar från projektledarens sida.
  5. Anbudsförfrågningar skickas till flera entreprenörer.
  6. Beslut om entreprenör tas
  7. Ytterligare projektering från entreprenörens sida.
  8. Etablering för att utföra arbete.
  9. Stambyte och byte av badrum!
  10. Besiktning och avetablering.

Vi står i slutet av punkt fyra (4) vid skrivande stund. Det vill säga att anbudsförfrågningar inte har skickats ut för kalkyl. När vi gör det så har entreprenören normalt sex veckor på sig att besvara förfrågan varefter ett normeringsarbete vidtar. Vi väljer då en entreprenör baserat på pris, rykte och tidplan.

Vi förstår att ni alla är väldigt intresserade av att få ett konkret datum men vi har i dagsläget inga exakta uppgifter om när själva arbetet kommer att komma igång. Så fort vi har mer information så kommer den att publiceras här på hemsidan.

 

Kommentera