Kallelse till stämma

Kallelse Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Skogshöjden i Nacka kallas härmed till Ordinarie föreningsstämma Datum och tid:  måndagen den 29 Maj 2023 kl 19.00 Plats: Nacka Seniorcenter (Ektorpshemmet) Ektorpsvägen 17 Dagordning Stämmans öppnande Val av ordförande vid stämman Anmälan av ordförandes val av protokollförare Godkännande av…
Läs hela nyheten