Parkering

Föreningen har 36 parkeringsplatser, 27 kallgarage och 10 varmgarage. Är du intresserad av att hyra någon av dessa kan du skicka ett mejl till info@skogshojden.se.

Priser:
P-plats utan el 170kr/m
P-plats med el 300kr/m
Kallgarage 400kr/m
Varmgarage 700kr/m
Varmgarage mc/moped 170kr/m

Det finns tre platser för gästparkering. En plats finns vid Brings lokaler, och två på kortsidan av parkeringsplatsen bakom den stora byggnaden.  Kontakta någon i styrelsen för parkeringstillstånd. Tillstånd kan ges för upp till en vecka. Parkering på gatan är gratis. Ett tips är att parkera inom anvisade områden, då parkeringsvakterna snabbt bötfäller felaktigt parkerade bilar.