Avfall

Hushållssopor slängs i knutna påsar i sopmoloken vid parkeringsplatsen bakom Edinsvägen 1-3.

Matavfall slängs i den mindre moloken vid parkeringsplatsen bakom Edinsvägen 1-3.
Matavfall får endast slängas i för avsedda påsar. Dessa finns att hämta på Matboden, Ica Maxi eller Nacka kommuns stadshus.

Miljörummet hittas till vänster om 1:ans port. Den är öppen på söndagar mellan 11:00-12:00.
Wellpapp/förpackningar, plast, returpapper/tidningar, metall (konserver m.m), ofärgat glas, färgat glas sorteras i miljörummet.

Övrigt avfall så som möbler, byggavfall, el-produkter med mera ansvarar varje boende själv för att transportera till återvinningscentral eller sopstation.

En gång på våren och en gång på hösten varje år, i samband med städdag, beställer föreningen en container där större avfall så som möbler kan slängas för de som inte kan ta sig till en återvinningscentral.

Nacka kommun erbjuder mobil kretsloppscentral där farligt avfall, mindre mängder grovavfall, elavfall, återbruk och textil kan lämnas. 3 gånger per år står den mobila kretsloppscentralen vid parkeringen Ektorp Centrum. Läs mer om datum och tider på länken ovan.