Sopor

Hushållssopor slängs i knutna påsar i sopmoloken vid parkeringsplatsen bakom Edinsvägen 1-3.

Tidningar, kartonger och lättare grovsopor kan slängas i grovsoprummet till vänster om 1:ans port. Den är öppen på söndagar mellan 11:00-12:00.

Matavfall slängs i den mindre moloken vid parkeringsplatsen bakom Edinsvägen 1-3.
Matavfall får endast slängas i för avsedda påsar. Dessa finns att hämta på Matboden, Ica Maxi eller Nacka kommuns stadshus.

Övrigt avfall så som möbler, byggavfall, el-produkter, glas med mera ansvarar varje boende själv för att transportera till återvinningscentral eller sopstation.