Stamrenovering börjar NU!

Som ni säkert har sett så har Båge bygg AB etablerat med byggbodar på kortsidan av höghuset samt genom inrättande av tillfälliga toaletter och duschar i mangelrummen!

Ni på Edinsvägen 5 kommer att beröras till att börja med! På måndag så kommer den egentliga byggstarten i lägenheterna i etapp1.

Ni som har cyklar i cykelstället närmast cykelrummet på Edinsvägen 3 ombeds att flytta på dem! Det kommer att komma container för byggavfall i dess ställe.

Kommentera