Protokoll extra föreningsstämma 2023

Hej,
Här kommer protokollet från extra föreningsstämma som hölls 4 december 2023 klockan 19.00 vid Nacka Seniorcenter.
Protokoll extra föreningsstämma 2023

Ändring av stadgarna sker när två på varandra följande föreningsstämmor beslutat om ändringen vilket troligtvis blir till våren 2024 i samband med ordinarie föreningsstämma.
Med vänliga hälsningar,
Styrelsen

Kommentera