Mer utveckling av våra planteringar!

Vår utförare av trädgårdsjobb, Trädgårdsbyggarna, hjälper oss sedan förra året med att sköta våra planteringar. De kommer en gång i månaden mellan maj och september och rensar ogräs, håller efter i rabatterna och klipper gräsmattan.

Våra planteringar kan dock bli ännu bättre! Förra året satsade vi ju på en ny gräsmatta med tillbehör. I år satsar vi på att göra ännu finare på vår ”framsida”, alltså den del som vätter mot rondellen. Planteringarna vid trappan och runt flaggstången kommer att få en rejäl uppfräschning med start nu i maj. Gamla taggbuskar ersätts med bland annat smultronschersmin och marktäckande spiror av sorten ”Little Princess”.

I höst kommer vi sedan att beskära alla buskar som vuxit sig lite för stora – men först njuter vi av deras blommor i sommar.

Partiet vid trappan vid panncentralen vill vi också utveckla, men där behöver vi först avvakta samfällighetens beslut om vad som ska hända med panncentralen. Så länge klipper vi ner taggbuskarna längs trottoaren och klipper bort andra utstickande kvistar längs trappan.

Kommentera