Kallelse till Extra Föreningsstämma

Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Skogshöjden i Nacka kallas härmed till Extra föreningsstämma.

Bakgrund

På grund av nya lagändringar som berör bostadsrättsföreningar som trädde i kraft 1 januari 2023 har HSB uppdaterat sina normalstadgar för anslutna bostadsrättsföreningar för att linjera med lagändringarna, mestadels formailia, för att inte vara missvisande. Om föreningens stadgar strider mot lag så gäller lagens bestämmelser. Dock kan det förstås vara missvisande för såväl styrelse som medlemmar att ha stadgar som inte överensstämmer med gällande lagstiftning, då det blir en ovisshet om vilka paragrafer i stadgarna som gäller varpå uppdatering av stadgar blir nödvändig.

Datum och tid: måndag 4 december 2023 kl 19.00

Plats: Nacka Seniorcenter (Ektorpshemet) Ektorpsvägen 17

Kallelse till extra föreningsstämma
Förslag nya normalstadgar (Bilaga 1)

Det kommer bjudas på fika.

Välkomna!
/Styrelsen

Kommentera