Brf Skogshöjden
Startsida

Välkommen till Brf Skogshöjden

Brf Skogshöjden utgörs av port 1, 3 och 5 på Edinsvägen i Nacka.

Vi tar tacksamt emot tips på förbättringar, saker som behöver åtgärdas och övriga frågor som gagnar vår bostadsrättsförening.

Maila gärna på info@skogshojden.se.På gång

- Ny hemsida
Under en period kommer denna hemsida ej uppdateras då en ny håller på att skapas
.

- Stamrenovering

Våra hus börjar bli till åren och vi behöver renovera våra stammar.
Styrelsen har skapat en projektgrupp vars syfte är att ta fram bakgrundsinformation om stammarna, information on stambyte och relining samt se till 
andra aspekter som behöver tas i beaktande när beslut skall tas.
Med detta som bakgrund rekommenderar vi samtliga boende att avvakta med renoveringsarbeten i badrum/toalett/kök tills beslut är taget angående
vilket alternativ som kommer användas vid stamrenoveringen.

Mer information om stamrenoveringen kan ni hittas på en separat sida, kolla under fliken för föreningen ovan.