Brf Skogshöjden
Startsida

Välkommen till Brf Skogshöjden

Brf Skogshöjden utgörs av port 1, 3 och 5 på Edinsvägen i Nacka.

Vi tar tacksamt emot tips på förbättringar, saker som behöver åtgärdas och övriga frågor som gagnar vår bostadsrättsförening.

Maila gärna på info@skogshojden.se.På gång

- Fönsterbyte Edinsvägen 5
Fönsterbytet kommer starta med en provinstallation i en lägenhet vecka 37 (12/9-16). Därefter följer övriga lägenheter. Ytterligare information kommer närmare startdatum.

- Gästlägenhet
Pga ovanstående fönsterbyte kommer gästlägenheten inte vara tillgänglig för uthyrning under perioden som våra fönster byts.


- Molok för matavfall
Nu är vår molok för matavfall igång. Du hämtar material (påsar, kärl osv) i mangelrummen. Notera att det endast är dessa avfallspåsar som får slängas i moloken för matavfall, vanliga        påsar får EJ slängas där.

- Takarbete avslutat
Vi hoppas nu att våra problem med att regn rinner in i framför allt entrén mot baksidan på Ed1 kommer vara avhjälpt.
Tack för er förståelse under tiden när p-platser och garage inte kunde användas som önskats.

- Projektgrupp VA uppstartad. 
 Våra hus börjar bli till åren och vi behöver renovera våra stammar.
 Styrelsen har skapat en projektgrupp vars syfte är att ta fram bakgrundsinformation om stammarna, information on stambyte och relining samt se till 
 andra aspekter som behöver tas i beaktande när beslut skall tas.
 Med detta som bakgrund rekommenderar vi samtliga boende att avvakta med renoveringsarbeten i badrum/toalett/kök tills beslut är taget angående
 vilket alternativ som kommer användas vid stamrenoveringen.
Till hösten 2016 kommer ett par informationstillfällen hållas för att boende ska kunna få information om relining, stambyte samt om den förstudie som gjorts på våra stammar.