Brf Skogshöjden
Startsida

Välkommen till Brf Skogshöjden

Brf Skogshöjden utgörs av port 1, 3 och 5 på Edinsvägen i Nacka.

Vi tar tacksamt emot tips på förbättringar, saker som behöver åtgärdas och övriga frågor som gagnar vår bostadsrättsförening.

Maila gärna på info@skogshojden.se.På gång

- Fönsterbyte Edinsvägen 5
Fönsterbytet har startat! Entreprenören meddelöar separat information till varje boende om tidsplan.
När montering sker på baksidan av huset kommer parkeringen behöva blockas. Mer information om när det sker kommer!

- Gästlägenhet
Pga ovanstående fönsterbyte kommer gästlägenheten inte vara tillgänglig för uthyrning under perioden som våra fönster byts.


- Cyklar
Vid vårens städdag rensades våra cykelförråd och ett större avntal cyklar utan märkning flyttades bort. Dessa har nu förvarats under sommaren och kommer inom kort att köras bort.
Så om du saknar din cykel är det hög tid att säga till nu så att du hinner hämta den innan den är borta. Ta kontakt med styrelsen för hjälp.


- Stamrenovering
Våra hus börjar bli till åren och vi behöver renovera våra stammar.
Styrelsen har skapat en projektgrupp vars syfte är att ta fram bakgrundsinformation om stammarna, information on stambyte och relining samt se till 
andra aspekter som behöver tas i beaktande när beslut skall tas.
Med detta som bakgrund rekommenderar vi samtliga boende att avvakta med renoveringsarbeten i badrum/toalett/kök tills beslut är taget angående
vilket alternativ som kommer användas vid stamrenoveringen.
Styrelsen har nöjet att inbjuda till följande informationskvällar:
26/9 kl.19, Nacka SeniorCenter Tema Relining
10/10 kl.19, Nacka SeniorCenter Tema Stambyte samt information om den förstudie som gjorts.